Αρχική σελίδα

     Σήμερα το σχολείο μας είναι χτισμένο σύμφωνα με το σχέδιο Αθηνά. Είναι 23 ετών και έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις προκειμένου να εξοικονομηθεί χώρος για την ανάπτυξη δυο τάξεων και του τμήματος ένταξης.

     Διαθέτει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων η οποία ανακαινίσθηκε και δημιουργήθηκε νέα θεατρική σκηνή, υπάρχει αίθουσα υπολογιστών με 6 σταθμούς εργασίας και 1 server.

     Η βιβλιοθήκη του σχολείου είναι υπό ανακαίνιση . Το σχολικό έτος 2007 - 2008 δεχτήκαμε αρκετά βιβλία δωρεές από εφημερίδες, εκδοτικούς οίκους, βιβλιοθήκες και τράπεζες. Για το σχολικό έτος 2009-2010 θα γίνει αναδιοργάνωση και εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης με τη βοήθεια του συλλόγου γονέων.

     Στην αυλή υπάρχουν  γήπεδα βόλεϊ, μπάσκετ και μικρός κήπος με δέντρα και θάμνους. Η σχολική αυλή έχει μπει σε πρόγραμμα  ανακατασκευής με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και ασφαλή για τα παιδιά.

     Η πολιτική του σχολείου μας περιλαμβάνει :

Το σχολείο μας

          Ιστορία

          Σήμερα

          Τμήματα

Ο δήμος

Οι εκπαιδευτικοί

Σύλλογος γονέων

Δραστηριότητες

Τα νέα μας

Επικοινωνία