Αρχική σελίδα

Το σχολείο μας

     Στο σχολείο μας υπηρετούν για το σχολικό έτος 2013 - 2014 οι παρακάτω εκπαιδευτικοί .

bullet

   Καλαϊτζίδης Αγάπιος ( διευθυντής)

bullet

Τζέκου Νίκη Α τάξη

bullet

Τσαουσίδου Ασπασία  Β1 τάξη

bullet

Μητσόπουλος Αθανάσιος Β2 τάξη

bullet

Νικολούδης Δημήτριος Γ τάξη

bullet

Καπετανικόλας Ελευθέριος Δ τάξη

bullet

Χατζίδης Πέτρος Ε τάξη

bullet

Κυριαζίδης Κυριαζής Στ1 τάξη

bullet

Αλεξανδρίδης Μωυσής Στ2 τάξη

bullet

Πετρίδου Μαρία ολοήμερο

bullet

Θεοχαρίδης Δημήτριος Γυμναστής

bullet

Τεβετζίδου Βαρβάρα Γαλλικά

bullet

Κουπίδου Αγγελική Αγγλικά

bullet

Γρούδος Αθανάσιος Γερμανικά

bullet

Χασαμπαλιώτη Ερικαίτη Παράλληλη Στήριξη

bullet

Παπανικολάου Παρασκευή Τμήμα ένταξης

Ο δήμος

Οι εκπαιδευτικοί

Σύλλογος γονέων

Δραστηριότητες

Τα νέα μας

Επικοινωνία