Αρχική σελίδα

Το σχολείο μας

      Οι δραστηριότητες του Δημοτικό Σχολείο Ασπροβάλτας, προήγαγαν το γνωστικό επίπεδο των παιδιών αλλά και το πολιτιστικό.

     Μέσα στα πλαίσια της πολυπολιτισμικότητας και της ένταξης η οργάνωση εκδρομών , θεατρικών παραστάσεων, ημερίδων, προγραμμάτων επιμόρφωσης ήταν αφετηρίες για συζήτηση και προαγωγή των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών.

     Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς όπως και στους μαθητές που έχουν έρθει από άλλη χώρα. Το επίπεδο αποδοχής από τους ομολόγους τους και ένταξης στη μικροκοινωνία της τάξης ήταν ικανοποιητικό αλλά όχι το επιθυμητό.

     Στο νέο σχολικό έτος θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το επίπεδο αποδοχής των παιδιών αυτών από τα υπόλοιπα παιδιά, ώστε οι αλληλεπιδράσεις να είναι θετικές και να προάγουν την καλή συνεργασία και το φιλικό περιβάλλον.

Το σχολικό έτος 2013 - 2014 έχουν προγραμματιστεί οι εξής δραστηριότητες .

1. Προβολή ταινιών , με θέμα την εκπαίδευση , το απόγευμα για γονείς και εκπαιδευτικούς . Μετά την ταινία ακολουθεί συζήτηση και προβληματισμός γύρω από το θέμα της ταινίας και της εκπαίδευσης γενικότερα .

2. Πρόγραμμα αντιμετώπισης της επιθετικότητας στο σχολείο που γίνεται σε συνεργασία με τους γονείς , την κ. Σχολική Σύμβουλο και την Πυξίδα .

3. Προγράμματα σχετικά με την υγιεινή διατροφή από τους δασκάλους των τάξεων σε συνεργασία με διατροφολόγο.

 

    

Ο δήμος

Οι εκπαιδευτικοί

Σύλλογος γονέων

Δραστηριότητες

          Εκδρομές

          εκδηλώσεις

Τα νέα μας

Επικοινωνία